تحقیق مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا (2005 تا 1997)

تحقیق مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا (2005 تا 1997)|34013444|حكومت دموكراتيك,حکومت اقتدار گرا,حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا,پایان نامه رشته علوم سیاسی,مبانی حکومت,مبانی حکومت دموکراتیک,مبانی حکومت اقتدارگرا,تحقیق حکومت دموکراتیک,تحقیق حکومت اقتدارگرا,تحقیق مبانی حکومت
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقیق مباني حكومت دموكراتيك و اقتدار گرا (2005 تا 1997) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع مباني حكومت دموكراتيك و اقتدارگرا (2005 تا 1997)،

در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


چکیده

مقدمه


فصل اول: کلیات

بیان مساله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

محدوده زمانی و مکانی تحقیق

پیشینۀ تحقیق

کلید واژه‌ها

دموکراسی

اقتدارگرایی

جهانی شدن

موج جدید دموکراسی

پرسش اصلی

پرسشهای فرعی

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

چارچوب نظری تحقیق

نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)

نظریه دموکراسی: دوتوکویل و مارکس

چارچوب نظری محقق

نمودار


فصل دوم:

بخش اول

دموکراسی چیست

مبانی حکومت دموکراتیک

حقوق مدنی

اصل نمایندگی

حکومت جمهوری

تفکیک قوا

نظارت قوا بر یکدیگر

پارلمان و پارلمانتاریسم

ساختار پارلمان

دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی

فرآیند تشکیل دولت

کابینة دولت

تشکیل ائتلاف

اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها

مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی

مسئولیت مقامات انتفاعی

مسئولیت مقامات غیر انتفاعی

مبانی حکومت اقتدارگرا

اقتدار

منابع اقتدار

ضمانت اجرای اقتدار

ویژگیهای اقتدار

اقتدارگرایی

بخش دوم

نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک

هانا آرنت (توتالیتاریسم)

لینتز (اقتدارگرایی)

نظریه های حکومت های دموکراتیک

پوپر (دموکراسی)

دوتوکویل (دموکراسی)

نتیجه گیری

فصل سوم:

مقدمه

تعریف جهانی شدن

شاخص های جهانی شدن

نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تأثیر آن بر دموکراسی

رویکرد مثبت نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

رویکرد منفی نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

رویکرد بینابین نسبت به تأثیر جهانی شدن بر دموکراسی

محرک های دموکراتیزاسیون

توسعه اقتصادی

عملکرد (اقتصادی)

نقش کلیسایی کاتولیک

تغییر هنجارهای بین المللی

موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی

تأثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا

جمع بندی


فصل چهارم:

تحقق دموکراسی

درآمدی بر دموکراسی

محدوده های تحقق دموکراسی

جمع بندی


فصل پنجم:

موانع گذار به دموکراسی در خاورمیانه و ایران

دموکراسی در خاورمیانه

دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی

دموکراسی در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر

ریشه‌های اقتصادی دموکراسی

تأثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران

جمع بندی


فصل ششم:

نتیجه گیری نهائی- دلایل تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها و پیشنهادات

نتیجه گیری نهائی

دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا

دلایل تأیید یا عدم تأیید فرضیه ها

پیشنهادات

کتاب نامهبخشی از متن تحقیق:

دموكراسي در سده نوزدهم، ابتدا در آمريكا و اروپاي غربي بوجود آمد و سپس به نقاط ديگر گسترش يافت و جهاني شدن نيز سبب تسريع روند رشد دموكراسي در اين نقاط شد و يكي از مهم ترين دلايل اضمحلال حكومت هاي غير دموكراتيك بود. پرسش اصلي پايان نامه اين است كه 1- چرا فرآيند دموكراتيك در كشورهاي اروپايي سريع تر از از كشورهاي آسيايي از سال 2005 تا 1997 بوده است ؟ و 2- آيا جهاني شدن بر روند اضمحلال حكومتهاي اقتدارگرا و رشد دموكراسي موثر بوده است؟


پاسخ پرسش اول اين است كه چون در اروپاي غربی عوامل مساعد دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت چندي در قوام دموكراسي مبتنی بر نمايندگي مؤثر بوده اند، توزيع عادلانه تر زمين، فقدان سابقه فئوداليسم و اثر امنيت زمين دار همراه با سنت ليبراليسم انگليسی در آمريكا، از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌ اند.


در انگلستان پيدايش جنبش اصلاح دين و گسترش اخلاق پروتستاني، جنبش ديوار كشي و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتي در 1970 از جمله عوامل و زمينه هاي ساختاري مهم درگذار به دموكراسي در اروپاي غربي و آمريكا به شمار مي آيد.


در اين تحقیق، فرضيه اصلي اين است كه دموكراسي دستاورد جوامع پيشرفتۀ غربي است كه موج اول آن در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي و در طي سده نوزدهم رخ داد و مي توان گفت كه دموكراسي ابتدا در جوامع غربي و سپس به نقاط ديگر جهان گسترش پيدا كرد. در اين پژوهش اثبات شد كه دموكراسي دستاورد جوامع غربي و مناسب كشورهاي غربي است، ولي مي تواند در جوامع ديگر نيز به وجود آيد. به شرط آن كه خود الزامات آن را به وجود آورند و اين مستلزم گذر زمان است ...