پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس

پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس|40087080|پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس, مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس,پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز هریس, خود پنداره کودکان پیرز هریس
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان پیرز-هریس آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خودسنجی، نمره گذاری شده است. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده خودسنجی مثبت و نمره پایین، نشان دهنده خودسنجی منفی است.