مقیاس سرزندگی ودسی 1997

مقیاس سرزندگی ودسی 1997|40087082|مقیاس سرزندگی ودسی 1997,سرزندگی ودسی 1997, پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی 1997, پرسشنامه سرزندگی ودسی 1997
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقیاس سرزندگی ودسی 1997 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پرسشنامه مقیاس سرزندگی ودسی1997

بوالقاسمی، فرحناز (1382). هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان.

ابوالقاسمی، فرحناز (1382). هنجاریابی عاطفه مثبت و منفی و اعتباریابی همزمان آن با مقیاس سلامت ذهن و سرزندگی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان.