مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC)

مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC)|40087083|مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC),سطوح خودانتقادی (LOSC),مقیاس سطوح خودانتقادی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این مقیاس 22 ماده ای بوده

به همراه شیوه نمره گذاری و تفسیر می باشد

روایی و پایایی دارد