پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997|40227830|پرسشنامه فراشناختی ولز 1997,پرسشنامه ,فراشناختی ولز 1997
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان پرسشنامه فراشناختی ولز 1997 آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که به وسیله کارت رایت هاتون و ولز (1997) ، طرح شده است تا نگرانی ها و افکار مزاحم را بررسی کند . فرم پذیرفته شده این مقیاس (30- MCQ)،شامل 30 سوال است که بعدها توسط کارت رایت هاتون و ولز(2004)، شبیه به فرم اولیه ایجاد و گسترش داده شده است (ولز ، 1997،1995؛به نقل از کارت رایت هاتون و ولز،2004 ). این مقیاس براساس مدل کنش اجرایی خود تنظیمی ((SREF ولز و ماتیوس ساخته شده است (علیزاده، 1387؛ به نقل از تیموری، 1388).