فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند|42081480|فصل دوم پایان نامه بازاریابی هوشمند,مبانی نظری بازاریابی هوشمند,پیشینه تحقیق بازاریابی هوشمند,پیشینه داخلی بازاریابی هوشمند,پیشینه خارجی بازاریابی هوشمند,پیشینه پژوهش بازاریابی هوشمند,پیشینه نظری بازاریابی هوشمند
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بازاریابی هوشمند

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی هوشمند بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات32
حجم161/814 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

تحقیقات بازاریابی، نقش مھمی در سیستم بازاریابی ھوشمند داشته و با ارائه اطلاعات مربوطه، دقیق و به موقع به بھبود تصمیم گیری مدیران کمک می کند. ھدف اساسی از بازاریابی ھوشمند کمک به مدیران بازاریابی در تصمیم گیری ھای روزانه در زمینه ھای مختلف مسئولیت سازمانی، از جمله قیمت گذاری می باشد . (کومار ، 2009: 33 )

بازاریابی ھوشمند چھار ھدف اولیه را دنبال می کند. (احمد ، 1999: 45)
١. ارزیابی و ردیابی رقبا
٢. ھشدار فرصت ھا و تھدیدھا
٣. پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک و اجرای آن
۴. پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیک

نیاز به بازاریابی ھوشمند در طول سال ھای آینده افزایش خواھد یافت، چرا که تمام شرکتھا نیاز زیادی به ھمه نوع از انواع اطلاعات دارند که به آنھا در حفظ موقعیت خوب در میان رقبا کمک می کند. بازاریابی جھانی نقش عمده ای در کسب و کار ھای بزرگ در سراسر جھان ایفا می کند که این امرمنجر به تقاضای بیش از پیش برای بازاریابی ھوشمند می شود.


فهرست مطالب
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش بازاریابی
2-8 بازاریابی 2
2-9 هوشمندی 3
2-10 هوش بازاریابی 5
2-11 کاربرد بازاریابی ھوشمند 8
2-12 اھداف بازاریابی ھوشمند 9
2-13 ابعاد بازاریابی ھوشمند 10
2-14 مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند 11
2-15 بھبود بازاریابی ھوشمند 11
2-16 سیستم هوشمند بازاریابی MIS 12
2-17 تحقیقات بازاریابی 13
2-18 رابطه هوش بازاریابی باهوش تجاری وهوش رقابتی 15
رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری وهوش بازاریابی (پاک مرام ،1388 : 56) 17
2-19 مدل سیکل هوش بازاریابی 18
2-20 مشخصات هوش بازاریابی 19
2-21 منابع مورد استفاده هوش بازاریابی 20
پیشینه پژوهش 21
2-24 پیشینه تحقیقات خارجی 21
خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی 23
2-25 پیشینه تحقیقات درایران 24
خلاصه پیشینه تحقیق در ایران 26
2-22 بازاریابی در بانکها و موسسات مالی 27
منابع 29
منابع فارسی 29
منابع لاتین 30


"