الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن در سازمان

الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن در سازمان|42082053|سطوح سیستم اخلاقی,تحلیل مفهوم اخلاق سازمان,مدیریت اخلاق در سازمان,مدل های اخلاق سازمانی,ابعاد و مدل های اخلاق حرفه ای,تحویلی نگری در سازمان و ابعاد آن,شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی,پایان نامه در مورد اخلاق و اخلاق حرفه ای,استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای,پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای در سازمان
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن در سازمان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن در سازمان

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و مدیریت اخلاق در سازمان و با عنوان الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات102
حجم152/548 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد اخلاق حرفه ای و مدیریت اخلاق در سازمان و با عنوان الگوی نهادینه سازی اخلاق و اخلاق حرفه ای و جایگاه راهبردی آن می باشد.یکی از مهمترین مسائل پیش روی مدیریت اخلاق، یافتن الگوی نهادینه سازی اخلاق درسازمان است. مراد از الگو در اینجا اسوه ی اخلاق نیست. بدون تردید اخلاق از طریق آموزش های مستقیم مانند نصایح و مواعظ نهادینه نمی شود این امور نقش ثانوی دارند. تحقق عملی و فراگیر اخلاق در سازمان محتاج الگویی اثربخش است.


در این میان چهار الگو وجود دارد. الگوی ازبالا به پایین بر نقش اقتدار مدیران در ترویج اخلاق تأکید می کند و الگوی از پایین به بالا به اهمیت ترویج اخلاق در لایه های زیرین سازمان و انتشار آن در لایه های زیرین توجه می کند. عده ای به جمع این دو از طریق موازی عمل کردن پیوسته اند. ، الگوی تعاملی، الگوی اثربخشی در ترویج اخلاق درسازمان است. در الگوی تعاملی، با تأکید بر آموزش و مشاوره ی مدیران به تعامل اخلاقی در فرهنگ سازمانی تأکید می شود. در این الگو بر نقش اسوه ی مدیران عالی و نقش ترویجی سایر سطوح مدیران و کارکنان به طور همزمان و در تعامل لایه های زیرین و زبرین تأکید می شود.(قراملکی،1388،ص132)


تصور ناقص و نارسا از اخلاق حرفه ای، جایگاه آن را در سازمان تخریب می کند به عنوان مثال، اگر بپنداریم که بانک اخلاقی چیزی جز اخلاقی بودن تحویلداران و سایر کارکنان بانک نیست البته سرنوشت اخلاق حرفه ای را به مدیریت آموزش سازمان خواهیم سپرد و در میان مشغله های مهم مدیر عامل فرصتی را برای نظارت مستمر بر اخلاقیات سازمان ایجاد نخواهیم کرد. اما اگر ازاخلاق حرفه ای تصور کاملی داشته باشیم و اخلاقی بودن سازمان را با همه ارکان و شئون آن مورد تأکید قرار دهیم، جایگاه والایی را در سازمان برای اخلاقیات آن تعیین خواهیم کرد.


امروزه در این امر تردیدی نیست که اخلاقیات سازمان بر دوش مدیران استراتژیست سازمان است «یکی از دلایل بالا بودن حقوق استراتژیست ها، این است که باید خطرات معنوی شرکت را بر عهده بگیرند. استراتژیست ها مسئولیت تدوین، توزیع و اعمال کدهای اخلاقی سازمان را بر عهده دارند». بیانیه های اخلاقی سازمان (متضمن دانش اخلاق حرفه ای) در بالاترین نهاد مدیریتی به تصویب می رسند و زیر نظر مستقیم مدیر عامل و با اشراف هیأت مدیره اجرا می شوند. در بسیاری از سازمانها شورا یا کمیته راهبردی اخلاق حرفه ای با عضویت مدیران استراتژیست سازمان به این دو مهم می پردازد. سازمان هایی که در اخلاق پیشگامند، برای تحقق اخلاقیات سازمان، مدیریت اخلاق را به عنوان بخش راهبردی در سازمان تعریف کرده اند.

فهرست مطالب
تعریف نظری اخلاق حرفه ای
تعریف نظری هوش معنوی
2-1 - مقدمه
2-2 – تعریف اخلاق
2-3 –قدمت اخلاق
2-4 – علم اخلاق
2-5- فلسفه اخلاق
2-6- چرا اخلاق؟
2-7- اخلاق نردبان یا سرسره
2-8- ماهیت شخصی اخلاق
2-9- انواع فرهنگ های اخلاقی
2-10- سه گام در نهادینه سازی اخلاق
2-11- الکوی نهادینه سازی اخلاق
2-12- جایگاه راهبردی اخلاق
2-13- مدیریت اخلاق در سازمان
2-14- فواید مدیریت اخلاق در سازمان
2-15- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق
2-16- کارکرد های مدیریت اخلاق
2-17- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان
2-18- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر
2-19- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی
2-20- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی
2-21- سطوح سیستم اخلاقی
2-21-1- سطح اجتماعی
2-21-2- سطح قانونی
2-21-3- سطح سازمانی
2-21-4- سطح فردی
2-22- سه مدل رایج اخلاق
2-22-1- مدل منفعت طلبی
2-22-2- مدل حقوقی
2-22-3- مدل عدالت
2-22 -3-1- اصل عدالت توزیعی
2-22-3-2- اصل جوانمردی
2-22-3-3-اصل تکلیف طبیعی یا فطری
2-23- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی
2-23-1- آغازگرایی
2- 23-2- فرد گرایی
2-23-3- فصیلت گرایی
2-24- از تئوری تا عمل
2-25- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان
2-25-1- ابعاد تحویلی نگری
2-26- اصول اخلاقی در سازمان
2-27- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی
2- 28- اخلاق حرفه ای
2-29- اصول اخلاق حرفه ای
2-30- اهمیت اخلاق حرفه ای
2-31- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای
2-32- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
2-32-1- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای
2-32-2- توسعه منشور اخلاق حرفه ای
2-33- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
پیشینه تحقیقات
منابع


"